Důležitá součást firmy

Pro firmu jako takovou jsou všechny její části nezbytné a čím je firma větší, tím více jsou jednotlivé části oddělenější a samostatnější až do úrovně, že fungují jako ve své podstatě nezávislé světy, které jen čirou náhodou spolupracují. Všichni vědí o své jedinečnosti, všichni vědí, že bez nich by to nešlo a většinou nemají dobré vztahy s ostatními, protože ti na ně jen shlížejí…
vánoční prodej

Marketing

Dnes už je snad ve všech firmách v nějaké své podobě. Důležité je však teď a tady říci důležité pravdy světa.
Marketing není reklama.
Marketing není roven ostatním částem firmy, je nadřazený.
Marketing není postradatelný.
Dobře vedený marketing zaručuje firmě úspěšnost.
kulatá skládačka
Postavte se k tomu, jak chcete, avšak přes toto nejede vlak. Bez dobře vedené firmy to prostě klapat nebude, možná se chvíli pojede na setrvačnost, ale dříve nebo později se něco zadře a celá firma padne jako domeček z karet.
Marketing je spojovací článek, který řídí firmu do jednoho celku, plánuje a organizuje. V podstatě to znamená, že má na starosti komunikaci se všemi odděleními a řídí jejich práci. Zároveň má na starosti komunikaci s venkovním světem, se všemi dodavateli, odběrateli, veřejností a samozřejmě vedením firmy.

Chyby firem

Mnoho firem se smířilo s existencí marketingu a uvolilo se zřídit ho jako jednu část podniku, která je však na stejné úrovni jako všechny ostatní části. To je jednoznačně chyba, která povede k obtížím. Jednotka, která má mít na starosti řídící činnost nemůže být na stejné úrovni jako ti, kterým tuto činnost zadává.
Marketingové oddělení je bráno čistě jako nárazníková zóna pro „to venku“. Stará se o propagaci a celou reklamu, komunikuje s veřejností a tím to hasne. Pokud máte marketingové oddělení a využíváte ho jen na reklamu, přejmenujte ho na oddělení reklamy, nemusíte to takto maskovat, stále vám tak jako tak chybí marketingové oddělení.
žena na recepci
Marketing není potřeba, šéf to všechno zvládne sám. To je pravda u malých rodinných firem, u velkých to povede v budoucnu k roztříštění sil a vyčerpání potenciálu. Opravdu jen velice málo lidí má na to, vést firmu bez větší pomoci.