Pojišťovnictví je sférou služeb, v národním hospodářství patří do terciového sektoru (tedy sektoru služeb). Pojišťovna  je

Přečíst