Konverzujte jako rodilý mluvčí


CelosvÄ›tový cizí jazyk Vás velice baví, protože se mu vÄ›nujete už od mala a slovíÄka jste se biflovali od nepamÄ›ti, ale když dojde na Å™adu mluvení, zaÄínáte být nervózní, protože pokulháváte za ostatními a bojíte se nÄ›co říct, aby to nebylo Å¡patnÄ›? SamozÅ™ejmÄ›, že je důležité nauÄit se danou vÄ›c správnÄ›, ale podstatné je také se nebát a neustále to zkouÅ¡et dokola. Chybami se ÄlovÄ›k pÅ™ece jen uÄí. Zkuste využít naÅ¡eho programu, který je založen na osvojování si krátkých dialogů prostÅ™ednictvím telefonu, a to přímo od Vás z domu. Nikdo a nic Vás tak neomezí a jediné, co k tomu budete potÅ™ebovat, je Váš mobilní telefon a dobrá nálada! Věřte, že když této Äinnosti každý den vÄ›nujete alespoň malý kousek z nároÄného kolobÄ›hu, VaÅ¡e zlepÅ¡ení ostatní poznají po pár vteÅ™inách promluvení!

Maturita bude pro Vás hraÄkou

ÄŒeká Vás na jaÅ™e maturitní zkouÅ¡ka, která pro vÄ›tÅ¡inu studentů pÅ™edstavuje nároÄnou přípravu a mnohdy až vyÄerpání? Vy vÅ¡ak můžete tento stav zmírnit nebo dokonce odstranit, pokud budete celý rok pilnÄ› pracovat a poctivÄ› se pÅ™ipravovat. Nepodceňujte tedy přípravu, a pokud Vám anglická konverzace, jež má být souÄástí této zkouÅ¡ky, dÄ›lá problémy, využijte naší výuky po telefonu, díky níž získáte mnoho zkuÅ¡eností a dovedností. VaÅ¡e maturita tak probÄ›hne jako po másle!