Krása Slunečného pobřeží


Burgaské letiště

Burgaské letiÅ¡tÄ› se nachází pouhých 9 km severnÄ› od mÄ›sta Burgasu. Jde o malou vesnici Safarovo. Budova letiÅ¡tÄ› je spíše obyÄejná a hlavnÄ› praktická. Kolem menší budovy jsou parky a parkoviÅ¡tÄ›. V samotné budovÄ› letiÅ¡tÄ› je smÄ›nárna, ale výhodnÄ›jší je vybrat si peníze z bankomatu. Hned za vesnicí Safarovo se nachází píseÄná i kamínková pláž. Vesnice se díky turistickému ruchu rozvíjí a lze zde sehnat i ubytování.

Z Prahy létají do Burgasu hlavně charterové linky. O letenky je velký zájem, a proto si musíte sehnat s velkým předstihem. Nejsnadněji se letenky burgas seženou on-line.

Z letiště se dá do Burgasu dostat autobusem, který jezdí v pravidelných intervalech. Autobus dopravuje přijíždějící turisty na autobusové nádraží, kde jsou navazující spoje do přímořských letovisek.

moře

Burgas

Burgas je Ätvrtým nejvÄ›tším mÄ›stem v zemi. Žije v nÄ›m trvale pÅ™es 200 tisíc obyvatel a pÅ™es letní sezónu se poÄet obyvatel výraznÄ› zvýší. MÄ›sto je významným ekonomickým a kulturním centrem a jde o velice ruÅ¡né místo. Ve mÄ›stÄ› je nepÅ™ehlédnutelná pěší zóna se spoustou obchodů, kaváren barů a restaurací. RuÅ¡né mÄ›sto je od pobÅ™eží oddÄ›lené parkem. V parku je známé letní divadlo. Obyvatelé mají z turistiky zajímavé zisky, ale není to jen jediným zdrojem příjmů. Je zde i přístav a rozvinutá lodní doprava a rybolov. Burgas se doporuÄuje lidem, které zajímá i kultura a ocení i místní muzea.

moře1

Nedaleké SluneÄné pobÅ™eží

Místo se nachází asi 35 km od Burgasu. Místo nabízí 8 km dlouhou pláž se zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moÅ™e. To ocení hlavnÄ› rodiÄe s dÄ›tmi. ÄŒerné moÅ™e je ovÅ¡em vhodné pro vÅ¡echny milovníky slané vody. Místní pobÅ™eží se může pyÅ¡nit modrou vlajkou, která je ocenÄ›ním Äistoty pláže i moÅ™e. Najdete zde i nádhernou Å¡irokou promenádu. Na ní je velké množství restaurací, které poskytují zázemí pro návÅ¡tÄ›vníky pláže. Na pobÅ™eží je samozÅ™ejmÄ› i aquapark, sportovní hÅ™iÅ¡tÄ›, půjÄovny vybavení pro sportovní aktivity i kasino.